Staňte se prodejcem!
Co je to ATOMIUM?
Kde se tribotechnické látky ATOMIUM používají?
Jak ATOMIUM funguje?
Technologie. Princip působení.
Účinky použití
Vyřešte hned své problémy s motorem!

Jak zvýšit výkon motoru s malým počtem ujetých kilometrů pomocí automobilové chemie

U motorů s malým počtem ujetých kilometrů (do 50 000 km) nebo v dobrém technickém stavu probíhá proces úpravy podle technologie „ATOMIUM“ snadněji a rychleji než u motorů se zvýšeným opotřebením a silně znečistěných zplodinami od neúplného spalování paliv a destrukce oleje.Regular

Při kontaktu s “čistými“ povrchy třecích součástí spalovacích motorů odstraňuje tribotechnická látka mikroreliéfové vrcholy, má fyzikálně-chemický účinek na podpovrchové struktury a vytváří nové povrchy (více ...).

Charakteristická tloušťka vrstvy vytvořené na třecích součástech je následující:

  • na vnitřním povrchu pouzdra válce a na plochách pístních kroužků 1 - 3 μm;
  • na povrchu zubů zubového čerpadla 5 - 10 μm;
  • na čepech klikové hřídele a rozvodné hřídele 0,5 - 2 μm;
  • na povrchu pístu a válce vysokotlakého vstřikovacího čerpadla (u dieselových motorů) 0,1 - 0,2 μm. 

Různou tloušťku vrstvy mají také součásti spalovacího motoru: pouzdra, váčky, tlačné čepy, pístnice ventilu, třecí plochy hydraulických kompenzátorů, ložiska atd. Hlavní proces úpravy „nového“ motoru spočívá ve vytvoření pevnější a pružnější struktury třecích ploch v nejvíce namáhaných zónách, což zajišťuje podstatné prodloužení životnosti jednotlivých komponent a motoru jako celku. Vysoká schopnost vytvořené vrstvy udržet olej současně přináší zvýšení únosnosti oleje a posunutí třecího režimu směrem k hydrodynamickému. Tím se snižuje počet kontaktů mikroskopických výstupků třecích těles, charakteristických pro hraniční tření, což snižuje ztráty třením.

Výsledky úpravy pomoci tribotechnické látky

Zvýšení mechanické účinnosti vede ke snížení specifické spotřeby paliva, zvýšení výkonu a akcelerační schopnosti motoru. Pórovitá vrstva udržuje olej tak pevně, že i dlouhý prostoj motoru nevede k úplnému stékání oleje z uzlu píst-válec a dalších třecích jednotek, což zaručuje plynulé „studené“ nastartování motoru hned „na oleji“ a tím snižuje negativní dopad na životnost i při minusových teplotách stěn válce. Navíc tato vlastnost umožňuje ujet v nouzové situaci při ztrátě oleje až 100–200 km v „šetrném“ režimu (do 2500 otáček) bez následné generální opravy motoru.

Optimální mezery v uzlu píst-válec dosažené při aplikaci tribotechnických látek, neustále udržovaná jmenovitá a rovnoměrná komprese ve všech válcích zajišťuje plynulý chod motoru a spolu s „měkkým“ posunem pístů přes hustší vrstvu oleje na stěnách válců snižuje hluk a vibrace motoru. Dodatečná úprava tribotechnickou látkou HPFP vstřikovacích čerpadel naftových motorů vede k efektivní obnově mezer v uzlech píst-válec, což zase vede k obnovení produktivity a maximálního tlaku čerpadla.

Proto je při úpravě motorů s malým počtem ujetých kilometrů tribotechnickou látkou dosaženo:
Prodloužení životnosti Prodloužení životnosti motoru. Zvýšení výkonu a akcelerační schopnosti motoru. Snížení spotřeby paliva. Snížení hluku a vibrací. Zlepšení environmentálních ukazatelů výfukových plynů. Ochrana motoru v případě havarijní ztráty oleje. Maximální ochrana před opotřebením během studeného startu motoru. Při dalším provozu plně upraveného spalovacího motoru s malým počtem ujetých kilometrů se pro zachování dosaženého účinku doporučuje použití tribotechnické látky Active Regular při každé nebo každé druhé výměně oleje v závislosti na intenzitě provozu nebo způsobu jízdy. Dlouholetá praxe ukázala, že při řádné péči o motor a trvalém používání tribotechnických látek se životnost motoru prodlužuje 2,5-3 krát.