Staňte se prodejcem!
Co je to ATOMIUM?
Kde se tribotechnické látky ATOMIUM používají?
Jak ATOMIUM funguje?
Technologie. Princip působení.
Účinky použití
Vyřešte hned své problémy s motorem!

AUTOMOBIL V DOPRAVNÍ ZÁCPĚ – JAK SE CÍTÍ MOTOR???IMG_1663

Město, dopravní zácpa, znáte to!!?? To není jízda, ale utrpení – auto chvílemi zůstává stát, ale motor řve. Řidiči je bídně – všude jezdí pozdě, je otrávený, je mu horko a je hladový. Ale ani motoru není dobře. I když je zatěžován, téměř nefunguje. Má malé otáčky, nechladí se ani nemaže a to mu způsobuje problémy.

Chod naprázdno – to je zcela zavřená škrtící klapka u benzinového motoru a nejmenší dodávka paliva u dieselu. Zavřená klapka motoru velice škodí. Najednou prudce roste odpor přívodního systému, snižují se rychlosti vzduchu ve válcích, prudce se snižuje ventilace spalovacích komor, snižuje se efektivnost spalování. Palivo hoří pomalu a „čoudí“, což přispívá k nárůstu usazenin i v komoře a na výstupu a vstupu do motoru.

Se zhoršením kvality spalování roste množství nespáleného paliva, které odchází s plyny do klikové skříně. Je ho tím více, čím hůře přiléhají pístní kroužky k povrchu válce. A čím nižší otáčky – tím vyšší jsou úniky. Benzin v oleji – to není z mnohých příčin moc dobré.

  • Za prvé, prudce se zrychluje tempo stárnutí oleje.
  • Za druhé, snižuje se jeho viskozita.
  • Za třetí, páry paliva v klikové skříni se mohou i vznítit, jestliže ventilace špatně funguje.

Motor se v zácpách silně opotřebovává! Můžete namítnout – proč? Zátěží to úplně není! Znamená to, že ani opotřebení není? Je to výmysl! Vždyť i při chodu naprázdno existuje zatížení dílů – motor přece pracuje, palivo hoří a inerční síly existují. Tloušťka olejového filmu oddělujícího plochy kontaktních dílů je v režimu volnoběhu minimální a mazací systém při nízkých otáčkách nemůže zajistit plnohodnotné promazání všech třecích ploch. Proto opotřebení hybných částí motoru v režimu chodu naprázdno je mnohem větší než při běžném provozu!

Rovněž chladící systém při nízkých otáčkách motor pracuje neplnohodnotně a motor se skrytě přehřívá. Chlazení radiátoru elektrickým ventilátorem ho sice zachraňuje z nejhoršího, ale pochopitelně ručička ukazatele teploty chladící kapaliny, která stojí na „90 stupních“, není vždy směrodatná. Navenek je teplota normální, ale povrch spalovací komory může být při těchto režimech mnohem teplejší, než je optimum. Odtud je možné klepání, kdy ihned po zácpě si duše řekne o rychlost! Plyn na podlaze – a zpočátku je charakteristické klepání motoru. Písty s ventily se tak nadměrně opotřebovávají.

JAK ZACHRÁNIT MOTOR OD TĚCHTO POHROM? CO MU MŮŽE POMOCI?

Active Gasoline new

S něčím je možné se smířit – na příklad se špatným chlazením motoru. Ale s přihlédnutím na tuto nepříjemnost, je možné provést některá preventivní opatření. Na příklad umýt motor, protože olejová špína, která ulpí na stěnách bloku, působí jako termoizolace, a tak zvyšuje pravděpodobnost jeho přehřátí.
Ale ostatní pohromy pomohou zcela zvládnout ošetření motoru přípravky, které jsou sloučeny do značky« Atomium».

Připomeneme si, z čeho vznikly problémy. Jednou z příčin je zvýšený průnik plynů s nespáleným benzinem do klikové skříně. Při zavedení aditivum „Atomium“ do oleje se ihned a podstatně zlepší kvalita těsnění válců.

Za prvé, „zahojí se“ stopy předcházejícího bouřlivého života motoru – škrábance, vydroleniny, odlupování pracovních ploch na válcích a pístních kroužcích.

(Přes tato drobná poškození proniká ze spalovací komory do klikové skříně velká část úniků spalin i vlastního paliva, dochází k propalu oleje).

Za druhé, samotná procedura ošetření začíná kvalitním omytím boční plochy pístu a pístních drážek od usazenin. Toto provádí samotná sloučenina „Atomium“, která je už tak vyrobena. S likvidací usazenin v pracovní zóně kroužků se zvyšuje jejich pohyblivost. Jestliže byly zakarbonovaný, to znamená nepohyblivé, a tedy práce neschopné – znovu začínají těsnit spalovací komoru.

Problém opotřebení „při zácpách“ se také efektivně vyřeší ošetřením motoru sloučeninou „Atomium“. Zde najednou pracuje několik faktorů. Hlavním je to, že při zavedení přípravku do oleje se vytvoří speciální antifrikční vrstva odolná proti opotřebení, která rychle snižuje rychlost opotřebení dílů motoru. Zlepšením přiléhání kroužků k válcům snižuje velikost zón opotřebení, a kromě toho přispívá k prodloužení doby životnosti motorového oleje, kterou je možné pozorovat u motorů, které jsou ošetřeny aditivy „Atomium“.

A tak je závěr jednoduchý... Jestliže chceš ulehčit život motoru při „zácpách“ a společně s tím si uchránit vlastní nervy a náklady na opravu, vyzkoušej použití aditiv „Atomium“. Doporučujeme!