Become a dealer!
Vaše jméno**
Země**
Město**
Kontaktní telefonní číslo**
E-mail
Další informace

Staňte se prodejcem!
Co je to ATOMIUM?
Kde se tribotechnické látky ATOMIUM používají?
Jak ATOMIUM funguje?
Technologie. Princip působení.
Účinky použití
Vyřešte hned své problémy s motorem!

Atomium MAX 200 HPFP

Pro použití s vysokotlakými palivovými čerpadly (HPFP), systémy Common Rail a vstřikovači dieselových motorů.

Cena: (vč. DPH) 1774,00
  • Vlastnosti
  • Způsob použití
  • Účinky použití

Vlastnosti

VLASTNOSTI Mazivo Atomium MAX HPFP je určeno k ošetření vysokotlakých palivových čerpadel, systémů Common Rail a vstřikovačů dieselových motorů. Ošetření probíhá dvoufázově. Způsob použití: přidejte do palivové nádrže k motorové naftě. Pro účely ošetření lze provést přepočet z provozních hodin (motohodin) takto: u generátorů a dalších stabilních strojů odpovídá 1 provozní hodina 50 km, u kolových traktorů (a příslušenství) odpovídá 1 provozní hodina 10 km a u speciálního příslušenství rypadel pak 5 km. Bezpečnostní opatření: Při správném použití není škodlivý. První pomoc: V případě zasažení pokožky opláchněte látku teplou vodou a poté ještě znovu umyjte mýdlem. V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím vody. V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Způsob použití

ZPŮSOB POUŽITÍ 1. fáze: Nalijte mazivo Atomium MAX HPFP do plné palivové nádrže (v nádrži však musí být nejvíce 200 až 220 litrů motorové nafty) v poměru 1 ml maziva na 1 l motorové nafty. Jezděte s vozidlem až do vyčerpání paliva (dokud se nerozsvítí kontrolka rezervy). Dotankujte, ale Atomium MAX HPFP nepřidávejte. Ujeďte 2000 až 3000 km a přejděte ke 2. fázi. 2. fáze: Nalijte mazivo Atomium MAX HPFP do plné palivové nádrže (v nádrži však musí být nejvíce 200 až 220 litrů motorové nafty) v poměru 1 ml maziva na 1 l motorové nafty. Jezděte s vozidlem až do vyčerpání paliva (dokud se nerozsvítí kontrolka rezervy). Poté normálně dotankujte. Důležité poznámky: Před použitím nádobu s aditivem Atomium MAX HPFP důkladně protřepejte, dokud se nerozpustí všechny přirozené úsady (jedná se o aktivní složky). Po aplikaci aditiva Atomium MAX HPFP jezděte s vozidlem nejméně 20 minut v jakémkoli režimu (běžný provoz). Doporučujeme provést ošetření palivové soustavy aditivem Atomium současně s ošetřením motoru nebo těsně po sobě. Mazivo se nedoporučuje používat v případě mechanicky zablokovaných vstřikovačů (vstřikovací lišty nelze takto opravit). Aditivum Atomium MAX HPFP je kompatibilní se všemi druhy motorové nafty. V zájmu zajištění optimálního stavu palivové soustavy doporučujeme aplikovat Atomium MAX HPFP vždy po ujetí 100 000 až 300 000 km.

Účinky použití

ÚČINKY POUŽITÍ Obnovuje pracovní charakteristiky (správný tlak) vysokotlakých palivových čerpadel, systémů Common Rail a vstřikovačů dieselových motorů (v důsledku optimalizace vůlí u sousedních třecích částí); Výrazně snižuje hluk a vibrace vysokotlakých palivových čerpadel; Prodlužuje životnost čerpadel, systémů Common Rail a vstřikovačů 1,5–2krát (díky snížení intenzity opotřebení); Zvyšuje účinný výkon motoru (v důsledku zlepšení průběhu spalování paliva); Snižuje spotřebu paliva o 3-5 % (v důsledku obnovy správné komprese a zlepšení průběhu spalování); Snižuje emise CO/CH ve výfukových plynech až o 50 % (v důsledku zlepšení průběhu spalování).