Staňte se prodejcem!
Co je to ATOMIUM?
Kde se tribotechnické látky ATOMIUM používají?
Jak ATOMIUM funguje?
Technologie. Princip působení.
Účinky použití
Vyřešte hned své problémy s motorem!

Atomium Active Diesel

Cena: (vč. DPH)811 Kč
Objem:90 ml
 • Vlastnosti
 • Způsob použití
 • Účinky použití

Vlastnosti

Mazací přípravek Atomium Active Diesel New je určen k ošetření dieselových motorů u osobních automobilů a lehkých nákladních vozidel s kilometráží do 50 000 km (včetně stavu po generální opravě).


Fáze ošetření

Objem náplně v olejové vaně

2 až 7 l

7 až 10 l

1. fáze

1 nádoba

2 nádoby

2. fáze

1 nádoba

2 nádoby

Schéma ošetření po fázích

1+1

2+2

 

Bezpečnostní opatření: Při správném použití není škodlivý.

První pomoc:

 • V případě zasažení pokožky opláchněte látku teplou vodou a poté ještě znovu umyjte mýdlem.
 • V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím vody.
 • V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Způsob použití

1.fáze: Přidejte mazivo Atomium Active Diesel New do předehřátého stávajícího oleje plnicím hrdlem motoru (výpočet 1 dávky viz graf), s vozidlem jezděte až do příští pravidelné výměny oleje. V případě značného znečištění oleje (lze rozpoznat při kontrole podle barvy oleje na měrce nebo podle olejových skvrn na filtračním papíru) ihned přejdětě k druhé fází ošetření.

Doporučení mezi fází: Vyměňte motorový olej a olejový a vzduchový filtr.

2.fáze: Přidejte mazivo Atomium Active Diese New do předehřátého nového motorového oleje (výpočet 1 dávky viz graf) a vozidlem jezděte v běžném režimu až do příští výměny oleje.

Důležité:

 • Před použitím nádobu s přísadou Atomium Active Diesel New důkladně protřepejte, dokud se nerozpustí všechny přirozené úsady na dně (jedná se o aktivní složku a minerál
 • Aditivum Atomium Active Diesel New nalijte do předehřátého motoru standardním plnicím hrdlem oleje
 • Po použití aditiva Atomium Active Diesel New nechte motor běžet 10-15 minut na volnoběh nebo poté s vozidlem jezděte nejméně 20 minut v jakémkoli režimu (běžný provoz)
 • Mazivo se nedoporučuje používat v případě mechanicky zablokovaných dílů a mechanismů
 • Aditivum Atomium Active Diesel New je kompatibilní se všemi typy motorových olejů na trhu a nepůsobí na strukturu oleje
 • V zájmu zachování vysoké úrovně ochrany motoru doporučujeme po ošetření Atomium Active Diesel New a ujetí 30 000 až 40 000 km aplikovat aditivum Atomium Active Regular
 • Po ujetí 100 000 km doporučujeme zopakovat ošetření aditivem Atomium Active Diesel Plus
 • U přeplňovaných motorů doporučujeme zopakovat ošetření už po ujetí 50 000 km
 • V zájmu delší životnosti vozidla doporučujeme provést ošetření ostatních součástí vozidla, tj. převodovky, palivového čerpadla apod.

Účinky použití

 • Zlepšuje proces ohlazování ploch v motoru, včetně stavu po generální opravě (díky adaptivním schopnostem maziva, jehož cílem je optimalizovat tření sousedních dílů);
 • Prodlužuje životnost motoru 1,5–2krát (díky snížení intenzity opotřebení);
 • Zvyšuje účinný výkon motoru (v důsledku zlepšení průběhu spalování, omezení úniku spalin do karteru a snížení třecích ztrát);
 • Zajišťuje maximální ochranu motoru v extrémních provozních podmínkách, při přetěžování nebo přehřívání a během studených startů;
 • Značně usnadňuje startování při nízkých teplotách;
 • Nezhoršuje provozní parametry pryžových součástí;
 • Snižuje spotřebu paliva u spalovacího motoru o 8–10 % (v důsledku obnovy správné komprese a zlepšení průběhu spalování);
 • Snižuje hluk a vibrace o 5–10 dB (díky zformování silného a odolného mazacího „polštáře“ a optimalizaci vůlí);
 • Snižuje emise CO/CH ve výfukových plynech až o 50 % (v důsledku zlepšení průběhu spalování);
 • Snižuje spotřebu oleje;
 • Výrazně omezuje hlučnost dieselového motoru;
 • Obnovuje správnou funkci hydraulických zdvihátek ventilů;
 • Umožňuje jízdu na krátkou vzdálenost při nedostatku oleje nebo naprosté ztrátě (tlaku) oleje.