Shop Banner


TRIBOTECHNICKÁ LÁTKA ATOMIUM. CO TO JE?


Atomium je tribotechnická látka, která obsahuje neutrální recepturu automobilové chemie. Technologie Atomium využívá jedinečné vlastnosti přírodních minerálů za účelem obnovy opotřebených třecích součástí motorů, převodovek, palivových čerpadel, hydraulických posilovačů řízení a dalších mechanismů vozidel a průmyslových zařízení. Technologie Atomium optimalizuje styk třecích dvojic u součástí motoru, což vede ke zlepšení technických parametrů, které mohou znovu dosáhnout jmenovitých hodnot.

Nový motor má v oblastech tření zformovánu novou vrstvu a jmenovitým vůlím antifrikční vlastnosti technologie Atomium™ zajistí snížení třecích ztrát, tj. zvýšení mechanické účinnosti. To pak snižuje spotřebu paliva, zvyšuje výkon a odezvu motoru na sešlápnutí plynu. U nových i starších motorů je však nejdůležitější, že vlastnosti technologie Atomium™ umožňují prodloužit životnost a odložit generální opravu o 50–150 tisíc km. V případě jemného zacházení s vozem lze dokonce s pomocí technologie Atomium potřebu generální opravy úplně eliminovat.Rozdíl mezi tribotechnickými látkami Atomium a běžnými aditivy do motorového oleje


Maziva Atomium

 

Mají schopnost obnovit třecí plochy (zfmorováním ochranné vrstvičky o tloušťce až 15 mikronů) a optimalizovat geometrii třecích ploch.

Ochranné vrstvičky mají značnou schopnost zachytávání oleje – drží jej tak na třecí ploše mnohem silněji než obvykle, což mění režim tření z polokapalinného na hydrodynamické (funkční olejový klín).

Přinášejí dodatečný účinek v podobě schopnosti zachování třecích parametrů i po výměně oleje, protože ochranná vrstvička se neopotřebí tak rychle. Rychlost opotřebení vrstvičky už bez přítomnosti aditiv Atomium™ je 1,5–3krát nižší než opotřebení neošetřeného základního kovu (závisí na konstrukci, opotřebení a podmínkách provozu daného mechanismu).

Jsou chemicky neutrální ke všem látkám, s nimiž mohou přijít do styku, což zaručuje bezpečný provoz ve všech agregátech a mechanismech (za předpokladu aplikace v souladu s pokyny).
 

Oblasti použití aditiv Atomium

Oblasti použití aditiv Atomium se dělí na dvě skupiny:

• osobní automobily, přeprava osob, těžká vozidla a speciální technika
• průmyslové aplikace
 

První oblast použití zahrnuje všechny typy osobních a nákladních vozidel, těžká vozidla pro stavebnictví a veškerou speciální techniku. Atomium se aplikuje do následujících součástí a mechanismů:

• všechny typy transportních mechanismů, které se používají ve výrobě
• těžká a speciální zařízení
• těžké dieselové motory (včetně železniční a námořní dopravy), dieselové generátory
• strojní zařízení
• pístové a šroubové kompresory
• ozubené převody, multiplikační převody a redukční převodovky
• valivá a kluzná ložiska
• hydraulické systémy, zdviže, lisy, akční členy, manipulátory
• vodítka transportních mechanismů a jiné součásti mazané plastickými mazivy.
 

Aplikace Atomium v těžkém průmyslu zahrnuje:

• všechny typy transportních mechanismů, které se používají ve výrobě
• těžká a speciální zařízení
• těžké dieselové motory (včetně železniční a námořní dopravy), dieselové generátory
• strojní zařízení
• pístové a šroubové kompresory
• ozubené převody, multiplikační převody a redukční převodovky
• valivá a kluzná ložiska
• hydraulické systémy, zdviže, lisy, akční členy, manipulátory
• vodítka transportních mechanismů a jiné součásti mazané plastickými mazivy